Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Uprava AUKN seznanila KPK s priporočilom glede transparentnosti postopkov sklepanja poslov

Uprava Agencije za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) je Komisijo za preprečevanje korupcije seznanila s Priporočilom glede transparentnosti postopkov sklepanja poslov (naročila blaga in storitev,donatorstva in sponzorstva) v družbah, ki sodijo v portfelj, ki ga upravlja AUKN.

Komisija ob tem ugotavlja, da AUKN s svojimi priporočili podjetjem, v katerih ima država večinski delež ali prevladujoč vpliv, dodatno krepi pomen načela transparentnosti, s tem da jim priporoča, naj se na spletni strani podjetja takoj po sklenitvi posla objavijo vsi posli donatorstva in sponzorstva z navedbo upravičenega prejemnika ter vrednostjo sklenjenega posla oziroma se zagotovi drug ustrezen način transparentnosti. Transparentnost je po mnenju komisije tudi eno glavnih orodij za preprečevanje korupcije in ostalih škodljivih praks. Transparentnost hkrati pomeni tudi bistveno večje zavedanje odgovornosti. Komisija za preprečevanje korupcije zaradi tega pozdravlja odločitev AUKN, saj vsak korak v smeri večje transparentnosti in odgovornosti vodi tudi h krepitvi integritete posameznikov in institucij ter k vladavini prava.

Uprava AUKN seznanila KPK s priporočilom glede transparentnosti postopkov sklepanja poslov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar