Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Iskanje sinergij za učinkovitejše omejevanje korupcije: srečanje s tujim diplomatskim zborom

Komisija za preprečevanje korupcije in Državna revizijska komisija sta se 10. oktobra 2011 srečali s tujimi veleposlaniki ter ostalimi člani diplomatskega zbora v Republiki Sloveniji. Dogodek je bil v prvi vrsti posvečen vprašanju, kako poglobiti skupno sodelovanje pri odpravljanju korupcije – med drugim tudi na področju javnih naročil, kjer pogosto sodelujejo tudi podjetja iz tujine. Poleg tega je Komisija za preprečevanje korupcije zbranim predstavila stanje na področju omejevanja korupcije v Sloveniji, načrte in aktivnosti komisije, znotraj teh podrobneje spletno aplikacijo za spremljanje izdatkov javnih institucij Supervizor.

V prvem delu srečanja sta udeležence nagovorila predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič in predsednica Državne revizijske komisije Miriam Ravnikar Šurk. Predsednik komisije je veleposlanikom in članom diplomatskega zbora predstavil ključne poudarke Letnega poročila 2010, pri čemer je posebno pozornost posvetil problematiki sistemske korupcije v povezavi s področjem ureditve sistema javnih naročil in poslovanja z državo. Prav tako je razložil ureditev lobiranja, ki je stopila v veljavo z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije junija 2010 in predstavlja pomembno informacijo za veleposlaništva oziroma vsa tuja podjetja, ki nastopajo na slovenskem trgu. Pri predstavitvi delovnih nalog komisije je poudaril pomen sodelovanja z drugimi organi. Uspešno sodelovanje med obema komisijama je kot dober zgled v svojem nagovoru izpostavila tudi predsednica Državne revizijske komisije, Miriam Ravnikar Šurk.

Drugi del dogodka je bil posvečen iskanju možnosti nadaljnjega sodelovanja na področju preprečevanja korupcije, kjer so veleposlanike in člane diplomatskega zbora zanimali praktični vidiki, kako svetovati predstavnikom tujih podjetij, ki šele vstopajo ali pa na slovenskem trgu že poslujejo, predvsem ko (če) se znajdejo v okoliščinah, kjer je možno zaznati morebitne elemente koruptivnosti. Korak v tej smeri je bila vzpostavitev dodatnega komunikacijskega kanala, ki omogoča neposredno komunikacijo tujih veleposlaništev s komisijo (e-mail).

Prisotni so se strinjali, da je potrebno z razpravo na področju zagotavljanja zdravega in transparentnega poslovnega okolja ter odpravljanja korupcijskih tveganj nadaljevati in jo razširiti z vključitvijo še dodatnih deležnikov s področja institucij in gospodarstva.

Iskanje sinergij za učinkovitejše omejevanje korupcije: srečanje s tujim diplomatskim zborom
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar