Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Delovati začel register o preglednosti (skupni register lobistov)

Bruselj – Evropski parlament in Evropska komisija sta v želji po večji preglednosti delovanja institucij EU vzpostavila in 23. junija 2011 zagnala skupni javni register s podatki o zastopnikih interesov (lobistih), ki poskušajo vplivati na oblikovanje politik in odločanje v evropskih institucijah.

Namen registra je registracija in spremljanje organizacij ter samozaposlenih oseb, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU, ne glede na uporabljen komunikacijski kanal ali komunikacijsko sredstvo. Te dejavnosti med drugim vključujejo stike s člani, uradniki ali ostalim osebjem v institucijah EU, pripravo, razpošiljanje in posredovanje pisem, informativnega gradiva ali dokumentov za razpravo in dokumentov o stališčih, organizacijo dogodkov, za katere so vabila prejeli člani, uradniki ali ostalo osebje institucij EU. Omogoča iskanje vseh podatkov na enem mestu, kar državljanom ponuja preglednost nad tem, kateri udeleženci so v stiku z institucijami. S tem je olajšana tudi naloga zastopnikov interesov, ki se morajo registrirati le enkrat.

V register se bodo vpisale vse organizacije, združenja in ostali subjekti, ki vplivajo na oblikovanje politike in odločanje v evropskih institucijah z izjemo uradnih predstavnikov držav članic, tretjih držav in mednarodnih organizacij, socialnih partnerjev kot udeležencev v socialnem dialogu (sindikati, združenja delodajalcev), če opravljajo naloge, ki so jim dodeljene v pogodbah.  Register tudi ne zadeva cerkva in verskih skupnosti, političnih strank in lokalnih, regionalnih in občinskih organov, vendar se pričakuje registracija vseh organizacij, ki jih omenjene institucije ustanovijo ali podpirajo in ki se ukvarjajo z dejavnostmi s področja uporabe registra. Register predpisuje objavo višine zneska evropskih sredstev, ki jih prejmejo registrirane organizacije in vzpostavlja postopke za pritožbe in morebitne sankcije. Najhujša kazen je izbris iz registra.

Registracija lobistov v register o preglednosti sicer ni obvezna, vendar Evropski parlament ohranja svojo neomejeno pravico odločanja o tem, komu dovoli vstop v svoja poslopja. Tako je registracija dejansko obvezna, saj nihče ne bo mogel pridobiti izkaznice, ki omogoča vstop v parlament, ne da bi se najprej registriral. Parlament bo tudi vzpostavil poseben sistem, ki bo beležil vse sestanke med poslanci in interesnimi skupinami v zvezi s posameznimi zakonodajnimi predlogi.

Sicer sta se Evropska komisija in Evropski parlament že leta 2008 dogovorila o pripravi okvira za dejavnosti zastopnikov interesov (lobistov) v institucijah EU. Skupna delovna skupina o lobistih, ki je bila  ustanovljena v ta namen, je aprila 2009 sprejela skupno izjavo in predlagala skupni kodeks ravnanj, novembra 2010 pa sprejela osnutek sporazuma o vzpostavitvi t. i. Registra o preglednosti za organizacije ter samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU, ki je združil obstoječa registra lobistov, registriranih pri obeh institucijah.

Skupni javni register je na voljo na spletu: europa.eu/transparency-register. Registracija je prostovoljna.

Delovati začel register o preglednosti (skupni register lobistov)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar