Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo o obsegu omejitev poslovanja po spremembi 35. člena ZIntPK

ZIntPK tudi po spremembi 35. člena ureja le omejitve oziroma prepoved poslovanja med naročniki in subjekti, v katerih je udeležen funkcionar naročnika ali njegov družinski član. Organi, ki sicer delujejo v sklopu javnega sektorja, vendar njihovi predstojniki oziroma zaposleni nimajo statusa funkcionarjev skladno z veljavno zakonodajo, ne zapadejo pod sistem omejitev poslovanja po ZIntPK, zato primeri, v katerih so udeležene osebe iz javnega sektorja, ki niso funkcionarji (oziroma njihovi družinski člani), glede omejitev poslovanja ne sodijo v pristojnost Komisije za preprečevanje korupcije.

Pojasnilo o obsegu omejitev poslovanja po spremembi 35. člena ZIntPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar