Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 19. 04. 2011

Pojasnilo o obsegu omejitev poslovanja po spremembi 35. člena ZIntPK

ZIntPK tudi po spremembi 35. člena ureja le omejitve oziroma prepoved poslovanja med naročniki in subjekti, v katerih je udeležen funkcionar naročnika ali njegov družinski član. Organi, ki sicer delujejo v sklopu javnega sektorja, vendar njihovi predstojniki oziroma zaposleni nimajo statusa funkcionarjev skladno z veljavno zakonodajo, ne zapadejo pod sistem omejitev poslovanja po ZIntPK, zato[…]

Pojasnilo v zvezi z uporabo prehodne določbe – tretjega odstavka 83. člena ZIntPK

Določba tretjega odstavka 83. člena ZIntPK se nanaša le na posameznike, ki so na dan uveljavitve ZIntPK (to je 5.6.2010) opravljali funkcijo nepoklicnega župana ali podžupana in se ne razteza na posameznike, ki so ta status dobili šele na volitvah jeseni leta 2010. Določba tretjega odstavka 83. člena ZIntPK se nanaša le na primere, ko[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar