Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 14

Ravnanje odgovornih oseb Študentske organizacije Slovenije v postopku javno objavljenega razpisa za prenovo sistema subvencionirane študentske prehrane nima znakov korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije in ne predstavlja konflikta interesov.

Mnenje številka 14
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar