Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 131

Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 24.9.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 131

  • Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi.

Obrazložitev

Skupina neimenovanih občinskih svetnikov občine Lendava je Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) posredovala vprašanje glede združljivosti funkcij direktorja zdravstvenega zavoda, ravnatelja vrtca in direktorja javnega podjetja s funkcijo občinskega svetnika občine, ki je ustanoviteljica omenjenih javnih zavodov oziroma javnega podjetja.

Omenjeno nezdružljivost navajajo v povezavi z nekdanjo občinsko svetnico ga. Bensa Branko, ki je po navedbi prijaviteljev morala odstopiti zaradi nezdružljivosti, medtem ko zgoraj navedenim direktorjem javnih zavodov tega ni potrebno storiti.

21. člen ZPKor določa, da funkcionar, ki funkcije ne opravlja poklicno (t.j. občinski svetnik), ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

37.b člen ZLS v 2.odstavku določa, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. ZPKor v 21. členu, ki se v konkretnem primeru uporablja, pa nepoklicnemu funkcionarju preprečuje opravljanje dejavnosti zastopanja v javnem zavodu, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njegovim delom.

Izhajajoč iz 29. člena ZLS, po katerem člani občinskega sveta ne opravljajo nadzora nad delom javnega zavoda, Komisija meni, da sta funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda in funkcija občinskega svetnika in direktorja javnega podjetja medsebojno združljivi.

Glede na to, da član občinskega sveta ne opravlja nadzora nad delom javnega zavoda, po mnenju Komisije ni podana nezdružljivost funkcij člana občinskega sveta in člana organa upravljanja javnega zavoda.

V primeru odstopa s funkcije občinske svetnice ga. Bensa Branke pa Komisija pojasnjuje, da je imenovana posredovala Komisiji odstopno izjavo, v kateri navaja, da je razlog za odstop s funkcije, omejitev poslovanja preko javnih naročil. Tako vprašanje neimenovanih svetnikov o nezdružljivosti funkcije direktorja javnega zavoda s funkcijo občinskega svetnika ni primerljivo z odstopom s funkcije občinske svetnice.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 131
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar