Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 12

Pogovor predstavnika delodajalca z delavcem, predmet katerega so razlogi socialne narave, ki lahko vplivajo na vedenje, ravnanje in varnost v delovnem okolju, pri čemer ni razlogov za sum kršitev dolžnega ravnanja in omogočanja neupravičene koristi drugemu, nima znakov korupcije po definiciji iz 3. alineje 2. člena ZPKor.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 24.9.2009 sprejela naslednje

Mnenje številka 12

  • Pogovor predstavnika delodajalca z delavcem, predmet katerega so razlogi socialne narave, ki lahko vplivajo na vedenje, ravnanje in varnost v delovnem okolju, pri čemer ni razlogov za sum kršitev dolžnega ravnanja in omogočanja neupravičene koristi drugemu, nima znakov korupcije po definiciji iz 3. alineje 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Sindikalni zaupnik enega od sindikatov je poslal dopis, v katerem izraža sum korupcije v postopku delodajalca z delavcem. Komisijo prosi, da primer preuči in mu odgovori. Vprašanje prijavitelja začenja z opisom družinskih razmer delavca, sicer pripadnika Slovenske vojske, in nadaljuje z ugotovitvijo, da je poveljnik, potem, ko se je razšel z bivšo partnerico, ukazal njegovemu nadrejenemu, da z njim opravi pogovor v zvezi z domnevnim družinskim nasiljem in uživanjem alkohola. Omenjeni zdaj želi ugotoviti, kdo je dal lažne obtožbe proti njemu, prijavitelj pa domneva, da mu tega ne bodo omogočili, ker je to po mnenju prijavitelja praksa v Slovenski vojski. Ocenjuje, da zaradi tega, ker je bil po krivem obdolžen negativnih ravnanj, ki jih ni storil, utegne omenjeni imeti še dodatne težave v službi.

Upoštevaje predpise o delovnih razmerjih, samo naravo teh razmerij in varnost pri delu, Komisija neobvezno meni, da je delodajalec v določenih primerih najbrž upravičen preveriti pri zaposlenem, kako določeni pojavi vplivajo na ravnanje, vedenje in varnost v delovnem okolju, pri čemer je po področnih predpisih in splošno znanih standardih dolžan spoštovati dostojanstvo, zasebnost in varstvo osebnih podatkov zaposlenih. Komisija za presojo teh vprašanj ni pristojna.

Glede na specifično naravo delovnega razmerja v Slovenski vojski, kjer zaposleni opravljajo zelo zahtevne naloge, ki so po svoji naravi splošno znane tudi kot vir tveganj celo za varnost in življenje ljudi, saj imajo njeni pripadniki med drugim dostop do strelnega orožja, Komisija ocenjuje, da sam pogovor vodilnega s podrejenim v teh okoliščinah še ne pomeni kršitev dolžnega ravnanja in omogočanja neupravičene koristi drugemu, kar so sicer znaki korupcije po definiciji 3 alineje 2. člena Zakona o korupciji. Zato je Komisija na svoji 18. seji, dne 24.9.2009 sklenila, da razlogi za sum korupcije v obravnavanem primeru niso podani in je postopek s prijavo dokončala.

Zaradi zahteve prijavitelja po obveščanju in specifičnosti primera je Komisija sklenila, da ugotovitve v tem primeru objavi kot splošno mnenje na spletni strani.

Drago Kos

Predsednik

Mnenje številka 12
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar