Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sprememba pojasnila številka 121

Pojasnilo št. 121 z dne 7.4.2009 se spremeni tako, da se glasi: Naročnik Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil s poslovnim subjektom Gradivo d.o.o., Gaj, Pragersko, v katerem je družinski član člana nadzornega sveta naročnika imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije je v zadevi omejitve poslovanja na seji dne 23.4.2009 sprejela naslednjo

Spremembo pojasnila številka 121

Pojasnilo št. 121 z dne 7.4.2009 se spremeni tako, da se glasi:

  • Naročnik Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil s poslovnim subjektom Gradivo d.o.o., Gaj, Pragersko, v katerem je družinski član člana nadzornega sveta naročnika imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je Pojasnilo št. 121 spremenila tako, da je iz omejitev poslovanja po 2. odstavku 28. člena ZPKor med naročnikom Slovenske železnice, d.o.o., Ljubljana in poslovnimi subjekti, v katerih ima družinski član člana nadzornega sveta naročnika več kot 20% poslovni delež, izvzela družbo Kohek, d.o.o., Bakovci. Komisija je ugotovila, da imetnica poslovnega deleža v poslovnem subjektu Kohek, d.o.o, Bakovci, ni v družinskem razmerju oziroma ni zunajzakonska partnerka člana nadzornega sveta naročnika Slovenskih železnic, d.o.o.

S spremenjenim pojasnilom veljajo omejitve poslovanja po 2. odstavku 28. člena ZPKor le med naročnikom Slovenske železnice, d.o.o., Ljubljana in poslovnim subjektom Gradivo, d.o.o., Gaj, Pragersko, v katerem ima zunajzakonska partnerka člana nadzornega sveta naročnika Slovenskih železnic, d.o.o., poslovni delež, večji od 20%. Omejitve poslovanja iz 2. odstavka 28. člena veljajo v smislu 8. odstavka 28. člena ZPKor za poslovanje na podlagi pogodb o oddaji javnega naročila, ki so sklenjene po imenovanju dr. Andreja Godca za člana nadzornega sveta naročnika.

Drago Kos

Predsednik

Sprememba pojasnila številka 121
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar