Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 10

Pogodbe, ki se nanašajo na dobavo pekarskih izdelkov po javnem razpisu v letih 2005 do 2008 med Osnovno šolo Metlika in podjetjem Manja, d.o.o., so na podlagi 4. odstavka 28. člena nične. Osnovna šola Metlika je na podlagi 11. člena ZPKor do 30.06.2008 dolžna poročati Komisiji za preprečevanje korupcije o svojih ukrepih glede sklenjenih pogodb.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur.l.RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Ur.l.RS, št. 105/04) je na seji dne 29.5.2008 sprejela naslednje

Mnenje številka 10

  • Pogodbe, ki se nanašajo na dobavo pekarskih izdelkov po javnem razpisu v letih 2005 do 2008 med Osnovno šolo Metlika in podjetjem Manja, d.o.o., so na podlagi 4. odstavka 28. člena nične.
  • Osnovna šola Metlika je na podlagi 11. člena ZPKor do 30.06.2008 dolžna poročati Komisiji za preprečevanje korupcije o svojih ukrepih glede sklenjenih pogodb.

Obrazložitev

Uprava kriminalistične policije Ljubljana je Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) posredovala zadevo o nepravilnosti delovanja odgovorne osebe v osnovni šoli Metlika. Nepravilnost se nanaša na poslovanje preko javnih naročil osnovne šole s podjetjem, katerega lastnik v višini več kot 20% je ravnatelj osnovne šole.

ZPKor v drugem odstavku 28. člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Omejitve iz drugega odstavka 28. člena ZPKor se smiselno uporabljajo tudi za družinske člane organov upravljanja ali nadzornih organov naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih.

V konkretnem primeru so pogodbe, ki se nanašajo na dobavo blaga (prehrambeni izdelki) za leta 2005, 2006 in 2007 med osnovno šolo in podjetjem Manja, d.o.o., na podlagi 4. odstavka 28. člena ZPKor nične, saj je ravnatelj osnovne šole posloval s podjetjem, katerega lastnik je v višini več kot 20%.

Komisija je podjetji Manja, d.o.o., in DON DON, d.o.o., uvrstila na seznam poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja opredeljene v 28. členu ZPKor in v skladu z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-163/05.

S tem je mnenje Komisije utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Mnenje številka 10
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar