Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Izdana dovoljenja

Komisija je izdala sledeča dovoljenja po 26. členu ZIntPK

V letu 2020:

V letu 2019: 

V letu 2016:

V letu 2015:

V letu 2014:

V letu 2013:

V letu 2012:

V letu 2011:

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar