Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Konec marca se izteče rok za poročanje o prejetih darilih

Subjekti javnega sektorja so skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) dolžni voditi seznam prejetih daril. Sezname, ki so jih uradne osebe prejele v preteklem letu, morajo zavezanci Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) posredovati do 31. marca, in sicer po elektronskem obrazcu Seznam daril, prejetih s strani uradnih oseb ter njihovih družinskih članov.

V seznam daril se vpisujejo le darila, ki so jih prejele uradne osebe oziroma njihovi družinski člani kot protokolarna darila v imenu subjekta javnega sektorja, oziroma darila, ki so jih prejele uradne osebe kot priložnostna darila. Pri tem se v seznam daril vpiše darila, katerih vrednost presega 50 evrov. Subjektom javnega sektorja, katerih uradne osebe in njihovi družinski člani v preteklem letu niso prejeli protokolarnih ali priložnostnih daril v vrednosti nad 50 evrov, Komisiji ni treba posredovati praznega seznama prejetih daril.

Konec marca se izteče rok za poročanje o prejetih darilih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar