Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Študijski obisk Agencije za preprečevanje korupcije na Kosovu

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes gostila predstavnike Agencije za preprečevanje korupcije na Kosovu in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Študijski obisk se je odvijal na pobudo gostov, njegov namen pa je bil izmenjava dobrih praks in seznanitve z delovanjem Komisije.

Študijski obisk Agencije za preprečevanje korupcije na Kosovu in OVSE

Kosovsko Agencijo so zastopali direktor Yll Buleshkaj, direktor oddelka za vrednotenje, spremljanje in analize Blerim Kelmendi, vodja oddelka za integriteto in strategijo Burim Sadiku, specialist za integriteto in strategijo Milot Shala in specialist za integriteto in strategijo Gani Nikçi, v imenu OVSE pa sta Komisijo obiskala vodja oddelka za upravljanje Meghan McCormack in nacionalni programski direktor Valdet Hajdini. Tujo delegacijo so sprejeli predsednik Komisije dr. Robert Šumi, vodja Službe za preventivo Komisije mag. Vita Habjan Barborič in svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje Barbara Fürst.

Mag. Habjan Barborič je gostom predstavila slovenski pristop k razvoju in spremljanju načrtov integritete za javne institucije, vključno z dobrimi praksami in izzivi, s katerimi se na predmetnem področju srečuje Komisija. V nadaljevanju je osvetlila proces prenove Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji kot krovnega strateškega dokumenta na področju preprečevanja korupcije ter razložila proces oblikovanja in izvajanja slovenske protikorupcijske strategije in akcijskega načrta, pri čemer je izpostavila samo vlogo in odgovornost Komisije na tem področju. Ena od tematik, ki so zanimale tuje goste, so bile tudi obveznosti, ki jih ima Komisija v povezavi z zagotavljanjem transparentnosti svojega delovanja na omenjenih področjih.

Študijski obisk Agencije za preprečevanje korupcije na Kosovu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar