Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Ivka Sodnik

Komisija je zoper kršiteljico Ivko Sodnik vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 1. 3. 2024. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJICA: Ivka Sodnik 

OPIS OKOLIŠČIN: Občinska svetnica je storila prekršek s tem, ko je kot predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot kandidata za člana določenega sveta predlagala svojega družinskega člana in ko je kot občinska svetnica sodelovala pri obravnavi oziroma glasovanju o kandidatih za člane določenega sveta, pri čemer je bil eden od kandidatov tudi njen družinski član. Z obema dejanjema se je znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, o katerih ni pisno obvestila svojega nadrejenega oziroma predstojnika niti se ni iz postopka izločila.

SANKCIJA: enotna sankcija opomin

Odločitev o nasprotju interesov: Ivka Sodnik
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar