Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Jurij Žurej

Komisija je zoper kršitelja Jurija Žureja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi štirih kršitev šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitev prekrškov po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 9. 2. 2024. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Jurij Žurej

OPIS OKOLIŠČIN: Občinski svetnik je storil prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, v enem mesecu po nastopu funkcije ni pisno posredoval podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK o štirih poslovnih subjektih, kjer je udeležen kot zastopnik / direktor in (so)lastnik, zastopnik / prokurist, zastopnik / prokurist in (so)lastnik ter lastnik.

SANKCIJA: enotna sankcija opomin

Odločitev o omejitvah poslovanja: Jurij Žurej
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar