Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Simona Kustec

Komisija je zoper kršiteljico Simono Kustec vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 24. 1. 2024. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJICA: Simona Kustec

OPIS OKOLIŠČIN: Ministrica je storila prekršek s tem, ko se na dopisni seji Komisije Vlade Republike Slovenije za administrative zadeve in imenovanja ni izločila iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ki se je nanašala nanjo samo, in o tem, da se odloča o njeni vlogi, ni pisno obvestila svojega nadrejenega oziroma predstojnika, tj. predsedujočega Komisiji Vlade Republike Slovenije za administrative zadeve in imenovanja.

SANKCIJA: globa 400 eur

Odločitev o nasprotju interesov: Simona Kustec
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar