Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Izobraževanje Komisije in SDH: pot do poslovnega uspeha je tlakovana z zavezanostjo integriteti

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) nadaljujemo z izobraževalnimi srečanji v soorganizaciji s Slovenskim državnim holdingom, d. d. (SDH); danes sta tako predsednik Komisije dr. Robert Šumi in vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik v hotelu Mons v Ljubljani predavala na srečanju Integriteta v praksi, ki je s številnimi praktičnimi vpogledi ponudilo konkretne napotke pri oblikovanju sistema integritete v družbah in vzpostavljanja kulture integritete z izbranimi orodji.

Izobraževalno srečanje Komisije in SDH. Foto: Anže Godec.
Izobraževalno srečanje Komisije in SDH. Foto: Anže Godec.
Predsednik Komisije dr. Robert Šumi med nagovorom in predavanjem. Foto: Anže Godec.
Predsednik Komisije dr. Robert Šumi med nagovorom in predavanjem. Foto: Anže Godec.

Zbrane – srečanja so se v živo in po spletu udeležili številni člani nadzornih svetov, člani komisij nadzornega sveta za tveganja, člani poslovodstev in odgovorni menedžerji za upravljanje tveganj, pooblaščenci za skladnost poslovanja in integriteto ter njihove ekipe – sta uvodoma nagovorila predsednik uprave SDH mag. Žiga Debeljak in predsednik Komisije dr. Robert Šumi.

»Po 14 letih od vpeljave Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je integriteto postavil kot vrednoto, in po 27 pravnomočno ugotovljenih kršitev integritete je le-ta še vedno prepogosto razumljena kot nadstandard. Veseli pa nas, da je Zavod RS za šolstvo iz naše skupne pobude v projektu Integriteta: skupni cilj generacij prešel v novo fazo, v kateri si je zadal, da bo med letoma 2025 in 2030 v 80 odstotkov slovenskih vrtcev in šol te vsebine sistematično vpeljal v vse predmete,« je omenil dr. Robert Šumi.

Program se je nadaljeval s predavanjem dr. Roberta Šumija z naslovom Etika, integriteta in vodenje z zgledom, kasneje pa je Katja Mihelič Sušnik občinstvo nagovorila s predavanjem Integriteta odločevalcev in gospodarskih družb: ravnanja, ki pomenijo kršitve integritete v praksi in sistemske rešitve. »Integriteta predstavlja imunski sistem posameznika, organizacije in družbe pred nesprejemljivimi, ne zgolj koruptivnimi ravnanji. Na Komisiji z ugotovitvami prepoznavamo in kažemo na konkretne znake »ohromljenega imunskega sistema«, s svojim preventivnim delovanjem pa pomagamo k njegovi krepitvi,« je strnila Katja Mihelič Sušnik.

Izobraževalno srečanje Komisije in SDH. Foto: Anže Godec.
Izobraževalno srečanje Komisije in SDH. Foto: Anže Godec.

Pooblaščenci, uprava in nadzorni svet – trikotnik integritetne korporativne kulture

Poleg omenjenih nagovorov so se na srečanju zvrstila še druga predavanja, na katerih so konkretne primere dobrih praks uvajanja postopkov za preprečevaje, odkrivanje tveganj glede korupcije in integritete ter upravljanja z njimi ter ureditve področja skladnosti poslovanja in integritete predstavili številni drugi predstavniki družb s kapitalsko naložbo države (npr. Luke Koper, Skupine Triglav, Loterije Slovenija) in SDH. Srečanje se je zaključilo z okroglo mizo Delovanje sistema skladnosti poslovanja in integritete v trikotniku: pooblaščenci, uprava in nadzorni svet, ki jo je vodila direktorica Evropskega inštituta za skladnost in etiko – EISEP Andrijana Bergant, v njej pa je kot udeleženka sodelovala tudi Katja Mihelič Sušnik. Razpravljali so o tem, kako naj funkcija pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto deluje v strukturi podjetja, kakšne pristojnosti in kompetence mora imeti pooblaščenec ter kako zagotoviti, da integriteta postane integralni del strategije in korporativne kulture

Da so takšna srečanja – to je bilo že tretje skupno med Komisijo in SDH – ne le koristna, pač pa tudi nujno potrebna za grajenje širše kulture krepitve integritete, je poudaril mag. Žiga Debeljak. SDH je namreč decembra 2023 sprejel prenovljeni Kodeks korporativnega upravljanj družb s kapitalsko naložbo države ter nadgrajena Priporočila in pričakovanja SDH, ki so bila dopolnjena tudi v delu, ki se nanaša na krepitev integritete in skladnosti v družbah s kapitalsko naložbo države. »Razumevanje, da je zavezanost integriteti strateško usklajena s poslovnimi cilji, je temelj za uspeh podjetij. Prav zato bomo vsaj enkrat letno naša izobraževanja posebej namenili pomenu in krepitvi integritete v družbi,« je izpostavil mag. Žiga Debeljak.

Izobraževanje Komisije in SDH: pot do poslovnega uspeha je tlakovana z zavezanostjo integriteti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar