Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Slovenija v Strasbourgu o smernicah za ocenjevanje korupcijskih tveganj

Nadzornik svetnik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) Blaž Kovač je danes na povabilo Sveta Evrope v Strasbourgu nagovoril udeležence regionalne delavnice Smernice za ocenjevanje korupcijskih tveganj in orodja za upravljanje. Zbranim je predstavil izkušnje, prakse in izzive Slovenije na področju ocenjevanja in obvladovanja korupcijskih tveganj v javnem sektorju ter pristojnosti oziroma kompetence, ki jih ima na tem področju Komisija.

Dogodek se bo danes in jutri v Strasbourgu odvijal v okviru projekta Krepitev ukrepov za preprečevanje gospodarskega kriminala in boj proti njemu v regiji vzhodnega partnerstva. V prvem delu današnjega srečanja so strokovnjaki Sveta Evrope predstavili prvi dve fazi skupnega programa Evropske unije in Sveta Evrope Partnerstvo za dobro upravljanje, ki sta pomembno prispevali in vplivali na procese reform na področju boja proti korupciji in pranju denarja v regiji. Razpravljali so o pristopu Sveta Evrope k nacionalni oceni korupcijskega tveganja, predstavili so cilje ocene, regulativne okvirje, organizacijske oblike in orodja za zbiranje in analizo podatkov ter primere dobrih praks za učinkovito ocenjevanje in obvladovanje korupcijskih tveganj.

Namen dvodnevnega dogodka je krepitev sodelovanja v regiji, izmenjava izkušenj predstavnikov nacionalnih organov iz regije vzhodnega partnerstva o praksah ocenjevanja in obvladovanja korupcijskih tveganj v javnem sektorju, razprava o možnih načinih za izboljšanje teh praks ter predstavitev notranjih orodij in zakonodajnih okvirov za urejanje postopkov ocenjevanja in obvladovanja korupcijskih tveganj. 

Parterstvo za dobro upravljanje

Regionalna pobuda je eden od šestih projektov v okviru tretje faze programa Partnerstvo za dobro upravljanje, v okviru katere potekajo analiza podatkov, ocenjevanje tveganj in dejavnikov tveganja. Prva faza, v kateri je potekal izbor območij in ranljivih sektorjev za oceno korupcijskega tveganja ter prepoznavanje tveganj in dejavnikov tveganja, se je odvijala med letoma 2015 in 2018, druga faza, v kateri so se določale metode za zbiranje podatkov, pa med letoma 2019 do 2023.

Namen programa je podpora državam vzhodnega partnerstva v boju proti gospodarskemu kriminalu, namen regionalne pobude pa je povečati ozaveščenost o novih rešitvah in inovacijah na področju boja proti korupciji, pranja denarja in financiranja terorizma s ciljem ponuditi priporočila politikam ter zagotoviti okvir za sodelovanje in izmenjavo izkušenj med državami. Pobuda se osredotoča predvsem na odpravljanje vrzeli, ugotovljenih v nadzornih organih Sveta Evrope, kot sta GRECO in MONEYVAL, ter v drugih mednarodnih mehanizmih.

Slovenija v Strasbourgu o smernicah za ocenjevanje korupcijskih tveganj
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar