Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Tatjana Komac

Komisija je zoper kršiteljico Tatjano Komac vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 28. 12. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJICA: Tatjana Komac

OPIS OKOLIŠČIN: Občinska svetnica je storila prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, v enem mesecu po nastopu funkcije ni pisno posredovala podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK  o poslovnem subjektu, katerega lastnica in ustanoviteljica je.

SANKCIJA: opomin 

Odločitev o omejitvah poslovanja: Tatjana Komac
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar