Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Slavka Kenda

Komisija je zoper kršiteljico Slavko Kenda vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi dveh kršitev šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitev prekrškov po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 28. 12. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJICA: Slavka Kenda

OPIS OKOLIŠČIN: Občinska svetnica je storila prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, v enem mesecu po nastopu funkcije ni pisno posredovala podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK  o dveh poslovnih subjektih, katerega direktorica oziroma zakonita zastopnica in prokuristka je, ustanovitelj pa njen družinski član. Poleg tega je storila prekršek še, ko v roku osmih dni od nastopa spremembe organu, kjer opravlja funkcijo, ni pisno posredovala podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK o poslovnem subjektu, katerega ustanoviteljica je.

SANKCIJA: enotna sankcija opomin 

Odločitev o omejitvah poslovanja: Slavka Kenda
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar