Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 32. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 32. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 29. 9. 2023, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 31. seje senata Komisije
2. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
3. Predlog za uvedbo postopka preiskave
4. Predlog Ugotovitev
5. Predlog Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
6. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 32. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar