Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija usposabljala zaposlene Univerze na Primorskem

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta včeraj za Univerzo na Primorskem (UP) izvedla spletno usposabljanje na temo institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), s katerimi se pri svojem delu tudi v praksi srečujejo zaposleni na UP.

Svetnica za preventivo v Službi za preventivo na Komisiji Barbara Fürst je podrobno predstavila institut daril, s poudarkom na tem, kako se določbe ZIntPK, ki ga urejajo, udejanjajo v praksi. Prisotne je seznanila z zakonskimi določbami ter omejitvami pri sprejemanju daril in dolžnostmi zavezancev v povezavi z institutom. Slednjega je plastično orisala na podlagi primerov, s katerimi se zaposleni UP srečujejo v praksi, kot so na primer težave pedagoških in strokovnih sodelavcev pri rokovanju z darili študentov in podobno. V nadaljevanju je prisotne seznanila še z institutom lobiranja in konkretnimi praktičnimi primeri, kdaj in kako se zaposleni na UP lahko znajdejo v z lobiranjem povezanih situacijah.

svetnica za preventivo Barbara Fürst med usposabljanjem
svetnica za preventivo Barbara Fürst med usposabljanjem

Vodja centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec pa je slušateljem pojasnil institut zaščite prijaviteljev ter predstavil novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) in pristojnosti, ki jih je na tem področju z njim dobila Komisija. Razložil je iz zakona izhajajoče novosti in obveznosti za zavezance, kot so vzpostavitev notranje prijavne poti in naloge zaupnika.

vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec med usposabljanjem
vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec med usposabljanjem
Komisija usposabljala zaposlene Univerze na Primorskem
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar