Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija gostila visoko delegacijo iz Ukrajine

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes gostila delegacijo Visokega protikorupcijskega sodišča Ukrajine (HAAC). Sodniki, strokovni sodelavci in člani sodne uprave omenjenega sodišča so Komisijo obiskali v okviru večdnevnega študijskega obiska slovenskih državnih organov in neodvisnih institucij.

Del predstavnikov ukrajinske delegacije (z leve), sodniki oziroma sodnice Oleksiy Kravchuk, Oksana Oliinyk, Inna Kaluhina in Viktor Pankulych, s predsednikom Komisije dr. Robertom Šumijem (na sredini)
Del predstavnikov ukrajinske delegacije (z leve), sodniki oziroma sodnice Oleksiy Kravchuk, Oksana Oliinyk, Inna Kaluhina in Viktor Pankulych, s predsednikom Komisije dr. Robertom Šumijem (na sredini)

V imenu Komisije so delegacijo sprejeli predsednik dr. Robert Šumi, višja svetnica za upravne in sodne zadeve iz Kabineta predsednika Komisije Katja Belec ter svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje iz Kabineta predsednika Komisije mag. Jana Kulevska Črepinko. Dr. Robert Šumi je v pozdravnem nagovoru predstavil pristojnosti Komisije s poudarkom na obravnavah kršitev integritete in s tem povezanimi sankcijami oziroma posledicami, kot jih na primer določa novela Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1).

V nadaljevanju so bili visokim tujim gostom predstavljeni še projekt Integriteta: skupni cilj generacij, sodelovanje z nacionalnimi organi odkrivanja in pregona korupcijskih kaznivih dejanj, postopki pred Komisijo ter kako je urejeno sodno varstvo v povezavi z odločitvami Komisije in obveščanje javnosti o njenih mnenjih, stališčih ali odločitvah.

V okviru svojega študijskega obiska v Sloveniji je ukrajinska delegacija poleg Komisije obiskala še Vrhovno sodišče RS, Okrožno sodišče v Ljubljani, Vrhovno državno tožilstvo RS, Specializirano državno tožilstvo, Ministrstvo za notranje zadeve, Nacionalni preiskovalni urad, Državni zbor in Ministrstvo za pravosodje.

HAAC

HACC je bilo ustanovljeno leta 2019 in je tako razmeroma novo, specializirano sodišče, ki je za območje celotne Ukrajine stvarno in krajevno pristojno za obravnavo kazenskih zadev glede korupcijskih kaznivih dejanj, pa tudi za odvzeme premoženja nezakonitega izvora v civilnih postopkih in, zaradi vojnih razmer, tudi za sankcije zaplembe premoženja v upravnih postopkih vsem, ki sodelujejo ali podpirajo rusko vojaško agresijo v Ukrajini. Sodišče je sestavljeno iz prvostopenjskega sodišča in pritožbenega senata ter zaposluje 38 sodnikov. Ker sta tako prvostopenjski kot pritožbeni senat Sodišča na novo izvoljena, je bil glavni cilj študijskega obiska prispevati k nadaljnji krepitvi zmogljivosti Sodišča, kar vključuje tudi preučevanje najnovejših najboljših praks na področjih, povezanih s preprečevanjem korupcije, oziroma obravnavo zadev, povezanih s korupcijo.

Komisija gostila visoko delegacijo iz Ukrajine
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar