Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Integriteta kot ključno orodje preprečevanja korupcije in odgovornost vsakogar

Intervju ob prihajajoči Evropski konferenci o krepitvi integritete javnega sektorja in obvladovanju nedovoljenega vplivanja v demokratičnih družbah

Prispevek je del spletnega novičnika Komisije, ki naročnike vsak mesec obvešča o našem delu ter ostalih aktualnih informacijah s področja našega delovanja in pristojnosti. Na VESTniK se lahko prijavite na tej spletni povezavi.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) bomo 4. in 5. oktobra 2023 v Ljubljani gostili vsebinski sestanek in plenarno zasedanje Evropske mreže za etiko javnega sektorja (ENPE), katere ustanovna članica smo tudi sami. Ob omenjenih dogodkih pa prvi dan srečanja, 4. oktobra, na visoki protokolarni ravni organiziramo tudi Evropsko konferenco o krepitvi integritete javnega sektorja in obvladovanju nedovoljenega vplivanja v demokratičnih družbah. Zakaj se je udeležiti in komu vse lahko prisluhnete?

Rdeča nit konference bo iskanje odgovorov na vprašanja, kako lahko vlade na vseh ravneh delovanja držav še bolj okrepijo svojo integriteto kot inherentno vrednoto demokracije, kaj sploh pomeni integriteta, s kakšnimi izzivi se na tem področju soočamo danes in kakšne so posledice nedovoljenih vplivov na demokratične družbe. Ob najvišjih predstavnicah slovenske oblasti – predsednici Državnega zbora RS mag. Urški Klakočar Zupančič in ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan – bodo kot uvodni govorci na konferenci nastopili tudi predsednica Transparency International (TI) dr. Delia Matilde Ferreira Rubio, predsednik Skupine držav proti korupciji (GRECO) pri Svetu Evrope dr. Marin Mrčela in vodja oddelka za integriteto javnega sektorja Delovne skupine Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) dr. Julio Bacio Terracino. Na okrogli mizi se jim bo pridružil še dr. Robert Šumi, predsednik Komisije. Poleg omenjenih gostov in članov ENPE mreže pa bodo na konferenci prisotni tudi predstavniki veleposlaništev, tujih gospodarskih zbornic, javnega sektorja, medijev, nevladnih organizacij, gospodarstva, občin, univerz in drugih institucij. Konferenca bo odprta za notranjo in mednarodno javnost.

Z eminentnimi predstavniki mednarodnih organizacij smo se pogovarjali o pomenu integritete javnega sektorja in regulaciji nedovoljenega vplivanja ter kako lahko njihove organizacije pripomorejo h krepitvi integritete javnega sektorja. Njihova razmišljanja smo strnili v pričujočem prispevku – naj služi kot povabilo k udeležbi na konferenco in odskočna deska za razumevanje napovedane tematike.

Kako bi se predstavili in zakaj ste sprejeli povabilo k sodelovanju na oktobrski konferenci? Torej, zakaj sta za vas oziroma vašo organizacijo pomembna krepitev integritete javnega sektorja in boj proti nedovoljenemu vplivanju?

Dr. Delia Ferreira Rubio: Sem predsednica Transparency International, vodilne globalne protikorupcijske organizacije s sekretariatom v Berlinu in nacionalnimi podružnicami v več kot sto državah, vključno s Slovenijo. Integriteta javnega sektorja je bistvena sestavina dela Transparency International po vsem svetu.

Dr. Delia Matilde Ferreira Rubio, predsednica Transparency International

Delia Matilde Ferreira Rubio prihaja iz Argentine. V letih 2008 in 2011 je bila izvoljena v upravni odbor TI, leta 2017 prvič za predsednico, 2020 pa ponovno. Je članica vodilnega odbora pobude Svetovnega gospodarskega foruma za partnerstvo proti korupciji  in članica upravnega odbora globalnega dogovora Združenih narodov. Bila je članica upravnega odbora Partnerstva za odprto vlado (2018–2021) in sopredsedujoča na Forumu za globalno prihodnost o transparentnosti in preprečevanju korupcije (2019–2022) Svetovnega gospodarskega foruma. Bila je glavna svetovalka več predstavnikov in senatorjev v argentinskem nacionalnem kongresu od leta 1990 do 2005, svetovala je ustavnemu odboru predstavniškega doma in senata, dve leti pa je bila tudi svetovalka v državnem računovodskem uradu. Svetovala je različnim mednarodnim organizacijam (IFES, UNDP, OAS, IADB, IDEA, NEEDS, ERIS, CAPEL, DEMOCRACY INTERNATIONAL, COUNTERPART, UNWomen ipd.) in nevladnim organizacijam po vsem svetu. Bila je tudi predsednica organizacije Moč državljanov Poder Ciudadano v Argentini (2008-2010). Med drugim je avtorica številnih publikacij o transparentnosti in boju proti korupciji, politični korupciji, javni in parlamentarni etiki ter primerjalni politiki. Dr. Ferreira Rubio bo Slovenijo v sklopu oktobrskega dogodka obiskala prvič, na konferenco pa jo je Komisija povabila v sodelovanju s Transparency International Slovenia.

Dr. Marin Mrčela: Moja glavna in redna vloga je biti sodnik Vrhovnega sodišča Hrvaške. Integriteta javnega sektorja je sestavni del tega položaja. Sem tudi predsednik GRECO. Izkušnje obeh delovnih mest me učita, da sta delo na terenu in komunikacija zelo pomembni. Spremembe lahko dosegamo le z opozarjanjem na korupcijska tveganja in s konkretnimi načini njihovega zmanjševanja ter boja proti nepravilnostim. Integriteta javnega sektorja in boj proti nedovoljenemu vplivanju sta osrednji fokus pri GRECO monitoringu. Pri boju proti korupciji in spodbujanju integritete v centralni vladi in organih kazenskega pregona je to bistvenega pomena – to sta tudi dve kategoriji trenutnega petega kroga ocenjevanja GRECO. Nastopi na dogodkih in sodelovanje na odmevnih konferencah, kot bo vaša oktobrska, so tesno povezani z izobraževalno platjo boja proti korupciji in to je po mojem mnenju absolutno ključno.

Dr. Julio Bacio Terracino: Sem vodja oddelka za integriteto javnega sektorja OECD. Povabilo sem sprejel, ker smo v OECD trdno prepričani, da je integriteta eden od stebrov političnih, gospodarskih in družbenih struktur in je zato bistvenega pomena za ekonomsko in socialno blaginjo ter blaginjo posameznikov in družbe kot celote. Krepitev integritete javnega sektorja je bistven gradnik zaupanja v vlade in institucije. Integriteta zagotavlja, da imajo vsi glas ter da izvoljeni uradniki ustrezno zastopajo interese volivcev in se nanje odzivajo. Podobno preprečevanje nedovoljenega vplivanja vladnih politik zagotavlja usklajenost vladnih ukrepov z javnim interesom. Boj proti nedovoljenemu vplivanju je zato bistvenega pomena za krepitev demokracije, saj zagotavlja zaupanje in poštenost v procesih odločanja, volitvah, političnih zadevah in oblikovanju politike.

Kako lahko mednarodne organizacije, kot so TI, GRECO in OECD, pri krepitvi integritete javnega sektorja in preprečevanju korupcije sodelujejo z nacionalnimi vladami in institucijami?

Dr. Delia Ferreira Rubio: Glede na svojo naravo opravljajo mednarodne organizacije različne vloge v boju proti korupciji, od postavljanja standardov do medsebojnega ocenjevanja; od izmenjave izkušenj in znanja do medsebojne pravne pomoči; od poenostavljanja sodelovanja državljanov do ocenjevanja skladnosti z regionalnimi in mednarodnimi sporazumi. To sodelovanje olajša boj proti korupciji na lokalni ravni ter prispeva k preprečevanju in preiskovanju nadnacionalne korupcije.

Dr. Marin Mrčela: GRECO je mednarodna, a ne politična organizacija. Ne merimo korupcije. Smo strokovnjaki, ki na podlagi postopka ugotavljanja dejstev ter na podlagi splošno veljavnih načel in pravil izdajamo priporočila organom. Naša velika prednost je, da je to proces, ki temelji na medsebojnem sodelovanju. Strokovnjaki iz 50 držav članic na podlagi nadzornih obiskov na kraju samem in na osnovi enake obravnave ocenjujejo uspešnost drugih držav članic. Temu sledi strog postopek zagotavljanja skladnosti, ki se nadaljuje, dokler skupina GRECO ne oceni, da je bil dosežen zadosten napredek. Po mojih izkušnjah so nacionalne vlade zelo odprte za objektivne prispevke strokovnjakov, ki temeljijo na protikorupcijskih standardih Sveta Evrope, kar zagotavlja GRECO. Seveda obstajajo izjeme, včasih celo v državah z odlično protikorupcijsko zaznavo. Te izjeme poskušamo rešiti z medsebojnimi ukrepi in včasih z dialogom na visoki ravni. Vaša oktobrska konferenca je tudi primer dialoga, ki je potreben z državami članicami, da bomo lahko še naprej opozarjali na izzive. V boju proti korupciji in nedovoljenemu vplivanju morajo vse države še veliko postoriti. Izvajanje priporočil skupine GRECO in sodelovanje z državami, ki so že opravile isto nalogo, ter z drugimi ustreznimi organi je najboljši način za doseganje napredka.

Dr. Julio Bacio Terracino: Vedno več državljanov zaznava, da so politike neupravičeno pod vplivom ozkih interesov in/ali da imajo močne skupine prevelik vpliv. V OECD je naš cilj pomagati članicam in nečlanicam pri izgradnji in krepitvi zmogljivosti za oblikovanje in izvajanje javnih politik, osredotočenih na državljane. Naše delo je zlasti usmerjeno v pomoč državam pri krepitvi njihove sposobnosti upravljanja, vključno z bojem proti nedovoljenemu vplivanju, z izboljšanjem sistemov oblikovanja politik in uspešnosti javnih institucij

Dr. Julio Bacio Terracino, OECD, vodja oddelka za integriteto javnega sektorja

Dr. Julio Bacio Terracino ima več kot 15 let izkušenj na področju boja proti korupciji. Državam redno svetuje pri oblikovanju in izvajanju politik, ki zagotavljajo javno integriteto in preprečujejo korupcijo. Prispeval je k oblikovanju analitičnih okvirov za ustvarjanje sistemov javne integritete, gradnjo kulture integritete in zagotavljanje odgovornosti. Ima tudi strokovno znanje na področju obravnave korupcije pri javnih naročilih in velikih infrastrukturnih projektih ter spodbujanju preglednosti in integritete v političnih procesih. Pred tem je bil neodvisni svetovalec za boj proti korupciji, uradnik v Uradu za človekove pravice in upravljanje pri Uradu visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice ter pravni svetovalec v zasebnem sektorju.

Zakaj sta (po vašem mnenju) krepitev integritete javnega sektorja in boj proti nedovoljenemu vplivu pomembna tudi za vse druge? Z drugimi besedami: kaj imajo od naše oktobrske konference tudi udeleženci iz ne-javnega sektorja?

Dr. Delia Ferreira Rubio: Krepitev integritete javnega sektorja je ključno orodje za preprečevanje korupcije. Številni predpisi, standardi in prakse, ki se uporabljajo za zagotavljanje javne integritete, so namenjeni preprečevanju nasprotja interesov, varovanju pravne države, zaščiti javnih virov in preprečevanju nedovoljenega vplivanja na javno odločanje. Toda korupcija je kot tango, za ples potrebuješ dva, zato ni dovolj zagotoviti integriteto v javnem sektorju, temveč mora s standardi integritete svoje delovanje uskladiti tudi zasebni sektor. Gradnja kulture integritete v vsaki družbi je skupno prizadevanje, v katerem imajo vlogo vsi sektorji in akterji.

Dr. Marin Mrčela: Če je konferenca dobro pripravljena in so govorci dobri, lahko slišite ali vidite kaj novega ali drugačnega. Nihče ne ve vsega. Opomniki glede tega, kako ravnati v primeru splošnih ali posebnih »izzivov«, bi morali dvigovati ozaveščenost o vprašanjih integritete. Tudi v državah z visoko stopnjo integritete javnega sektorja in tudi, če se zdi, da so manj izpostavljene tveganjem za korupcijo. Nihče ni imun na korupcijo. Nihče ne more z gotovostjo trditi, da se ne bo znašel v položaju, ko bo njegova integriteta na preizkušnji. Vsakdo bi moral biti sposoben prepoznati izzive in najti ustrezen odziv.

Dr. Marin Mrčela, predsednik GRECO

Sodnik Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške dr. Marin Mrčela je predsednik Skupine držav proti korupciji (GRECO) Sveta Evrope. V tej vlogi spodbuja boj proti korupciji z multidisciplinarnim pristopom in poziva države članice, naj vzpostavijo splošne politike integritete, ki zajemajo vse veje oblasti. Preden je postal predsednik GRECO, je bil sodnik Mrčela dolgoletni član njegovega Biroja, kjer je prevzel odločilno vlogo pri oblikovanju in spodbujanju ocene političnega financiranja v Evropi in Združenih državah Amerike. V preteklosti je deloval tudi kot podpredsednik ter pritožbeni in kasacijski sodnik Vrhovnega sodišča in vodja oddelka za proučevanje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije. Prevzel je različna predsedovanja in članstva ključnih strokovnih institucij, med drugim Sodniškega društva in Akademije pravnih znanosti. Je štipendist Humbert Humphrey na Ameriški univerzi v Washingtonu DC. Poleg tega ima doktorat iz prava in predava o korupciji in varnostnih temah na številnih univerzah in institucijah po vsem svetu. Je docent za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze Josipa Juraja Strossmayerja v Osijeku.

Dr. Julio Bacio Terracino: Javne politike v veliki meri določajo uspešnost in blaginjo državljanov in družb. So tudi glavni »produkt«, ki ga ljudje od svojih vlad sprejemajo, opazujejo in ocenjujejo. Ko se izvaja nedovoljen vpliv, trpijo vsi deli družbe, kar lahko povzroči neoptimalne politike. Izkušnje dejansko kažejo, da oblikovanje politik ni vedno vključujoče, in včasih lahko upošteva le interese peščice, običajno tistih, ki so finančno in politično močnejši. Zato bi morala biti ta konferenca zanimiva za vse dele družbe, saj neenakost v moči vpliva neizogibno vodi v napačno razporeditev javnih sredstev, zmanjšano produktivnost in ohranjanje družbenih neenakosti v državah.

Evropska mreža za etiko javnega sektorja (ENPE) služi kot platforma za izmenjavo dobrih praks, znanja in izkušenj pri krepitvi integritete, preglednosti in etike javnega sektorja. Komisija je kot njena ustanovna članica slovesno podpisala pogodbo o ustanovitvi 10. novembra 2022, s čimer je postala njena uradna članica. Cilj ENPE je spodbujati kulturo integritete javnega sektorja in harmonizacijo standardov, smernic in zakonov v EU. Mreža združuje Komisiji primerljive organe iz 15 držav članic EU, med njimi tudi Komisijo.

Integriteta kot ključno orodje preprečevanja korupcije in odgovornost vsakogar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar