Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Državne institucije, družbene skupine, gospodarska združenja, pozivamo vas, da aktivno sodelujete pri preprečevanju korupcije!

Preprečevanje korupcije in krepitev integritete sta temeljni poslanstvi Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) in hkrati skupna odgovornost celotne družbe. Zato na Komisiji k sodelovanju pri zasledovanju teh ciljev pozivamo vse državne institucije, družbene skupine, gospodarska združenja, kot tudi posameznike. Sodelovanje z najširšim krogom deležnikov, ki v ospredje postavljajo družbeno odgovornost in skrb za javni interes, je tudi eden od temeljev leta 2020 sprejete vizije senata Komisije. 

Javna zaveza dela slovenskega gospodarstva k ničelni toleranci do podkupovanja je pretekli teden naletela tako na pohvale kot kritike, kar je razumljivo, saj gre za pristop, ki temelji na sodelovanju in ne izključevanju.

Pri krepitvi integritete na Komisiji npr. že od leta 2020 sodelujemo z Zavodom za šolstvo s projektom Integriteta: skupni cilj generacij, ki ga bomo kot primer dobre prakse letos decembra predstavili tudi na zasedanju Konference držav pogodbenic Konvencije Združenih narodov proti korupciji v Atlanti, ZDA. Sodelujemo tudi z Združenjem nadzornikov Slovenije, z nekaterimi občinami, nevladnimi organizacijami in drugimi. Tudi del gospodarstva je z nedavno zavezo javno prepoznal pomen visoke stopnje integritete v družbi, kar je izredno pomembno tudi pri npr. porabi javnih sredstev za odpravljanje posledic nedavne ujme, ki mora biti transparentna, odgovorna in izključno v javnem interesu. V tem kontekstu pozivamo tudi ne le ostala gospodarska združenja, pač pa še vse druge deležnike, da se javno zavežejo k ničelni toleranci do korupcije in v skladu s tem delujejo tudi v praksi.

Pri preprečevanju korupcije ter pri krepitvi integritete in transparentnosti smo lahko resnično učinkoviti le skupaj (v to smer gre tudi osnutek prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji), zato je vsaka skupina ali posameznik, ki prispeva k skupnim ciljem, pomembna oziroma pomemben. Preventivne aktivnosti so seveda le del naših aktivnosti, poleg naše nadzorstvene pristojnosti. Oboje izvajamo izključno v javno dobro, profesionalno (zakonito, strokovno in etično) ter z ohranjanjem neodvisnosti in samostojnosti, pri čemer je krepitev pravne države naše ključno vodilo. Zato smo in bomo tudi v prihodnje vsem tistim, ki zasledujejo enake cilje in so vse številčnejši, v okviru svojih pristojnosti na voljo za svetovanje in pomoč pri skupnih prizadevanjih za krepitev integritete v družbi.

Če želimo pravičnejšo, stabilno družbo, kjer bodo resnično zaživeli pogoji za trajnostni razvoj in mladi ne bodo imeli želje bežati v tujino, potem moramo skupaj in odločnejše stopiti na pot. Na pot, kjer je zaveza prvi korak, ki mu sledijo tudi dejanja, skozi katera se odražata visoka stopnja integritete in ničelna toleranca do korupcije. Le na ta način bomo lahko vzpostavili okolje, v katerem bodo kršitve integritete in koruptivna ravnanja postali visoko tveganje z nizkim donosom, ter se kot družba postavili ob bok državam z najvišjim ugledom na tem področju.

Državne institucije, družbene skupine, gospodarska združenja, pozivamo vas, da aktivno sodelujete pri preprečevanju korupcije!
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar