Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

O učinkovitem preprečevanju korupcije na pogovoru pri predsednici države

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes – na pobudo Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) – na pogovoru gostila vse pristojne institucije, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in odkrivanjem korupcije, njenim pregonom ali sojenjem. “Pri spopadanju s korupcijo ter krepitvi integritete in transparentnosti je zelo pomembno medsebojno sodelovanje in odgovornost vseh deležnikov ter hkrati zavedanje vseh pristojnih institucij, da je za učinkovito preprečevanje korupcije ključno, da vse dobro opravijo svoje delo. Le s tem zavedanjem lahko v prihodnje pričakujemo, da bodo standardi, ki si jih naša družba nedvomno zasluži in na katere vseskozi v okviru svojih pristojnosti opozarjamo na Komisiji, tudi dejansko zaživeli v praksi ter da bomo kot družba napredovali tudi v očeh mednarodne javnosti,” je ob tem povedal predsednik Komisije dr. Robert Šumi.

Srečanje pri predsednici republike. Foto: Matjaž Klemenc / UPRS.
Srečanje pri predsednici republike. Foto: Matjaž Klemenc / UPRS.

Namen današnje razprave s predstavniki državnih organov, pristojnih za strateško upravljanje na področju korupcije, je bil poiskati načine za (še bolj) učinkovito multidisciplinarno ukrepanje zoper korupcijo. Poleg gostiteljice in predsednika Komisije so se ga udeležili še pravosodna ministrica dr. Dominika Švarc Pipan, državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, generalni državni tožilec Drago Šketa in predsednik Vrhovnega sodišča dr. Miodrag Đorđević.

Sogovorniki so se strinjali, da moramo nujno prevetriti sistem odkrivanja koruptivnih ravnanj z namenom odprave procesnih ovir za večjo učinkovitost, krepiti vse pristojne državne organe in nevladne organizacije pri odkrivanju in preprečevanju koruptivnih ravnanj, spodbujati lokalne skupnosti za večjo udeležbo na usposabljanjih, povezanih s to vsebino, ter v družbi doseči soglasje in politično zavezo k nujnosti čim prejšnjega sprejetja prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, ki mora odražati aktualne razmere. Potrdili so tudi prizadevanja predsednika Komisije po medsebojnem sodelovanju in odgovornosti vseh pristojnih organov pri spopadanju s korupcijo, krepitvi dobrega (odgovornost, transparentno delovanje, krepitev integritete) ter opravljanju svojega dela strokovno in učinkovito. Izpostavili so še, da mora imeti Komisija v družbi kot preventivna institucija osrednjo vlogo, tako da se njena priporočila upoštevajo, njene ugotovitve pa ne relativizirajo. Neodvisne strokovne institucije, kot je Komisija, imajo po njihovem mnenju namreč pri postavljanju in krepitvi demokratičnih standardov (vpliv na zaupanje ljudi v institucije) izjemno velik pomen.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je izpostavila jasno podporo vsem prizadevanjem, ki gredo v smeri preprečevanja koruptivnih ravnanj. Ob koncu srečanja je napovedala, da bo vse pristojne državne organe in njihove predstojnike ponovno povabila na pogovor po sprejetju omenjene Resolucije v državnem zboru. 

O učinkovitem preprečevanju korupcije na pogovoru pri predsednici države
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar