Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 30. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 30. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 12. 9. 2023, ob 11.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 28. seje (dopisna) senata Komisije in Zapisnika 29. seje senata Komisije
2. Predlog za uvedbo postopka preiskave
3. Predlog Ugotovitev
4. Predlog Načelnega mnenja
5. Predlog o uvedbi postopka na lastno pobudo
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 30. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar