Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija in SBC skupaj za poslovanje z državo brez podkupovanja, zlasti v luči aktualnih razmer

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes storila korak naprej k uresničevanju svojih ciljev glede preprečevanja korupcije in krepitve integritete v družbi: k temu je pristopil del gospodarstva, saj se je SBC – Klub slovenskih podjetnikov (SBC) javno zavezal k ničelni toleranci do podkupovanja javnih uslužbencev s poudarkom na javnem naročanju.

»Na Komisiji na področju krepitve integritete sodelujemo že s številnimi družbenimi skupinami, npr. v šolstvu s projektom Integriteta: skupni cilj generacij. Zdaj je tudi del gospodarstva prepoznal pomen visoke stopnje integritete v družbi, kar bo izredno pomembno tudi pri porabi javnih sredstev za odpravljanje posledic ujme, ki mora biti transparenta, odgovorna in izključno v javnem interesu,« je ob tem poudaril predsednik Komisije dr. Robert Šumi.

»V SBC bomo poleg uvedbe novega zlatega vodila, ki bo posebej namenjeno integriteti, člane aktivno seznanjali o uvedbi kodeksa o integriteti in pripravili zanje predavanja o tem, kako delovanje, ki temelji na integriteti, razširiti tudi izven kroga članov SBC, predvsem do dobaviteljev in zunanjih partnerjev,« je ob skupni izjavi dejal predsednik SBC Joc Pečečnik.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi
Predsednik Komisije dr. Robert Šumi
Predsednik SBC - Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik
Predsednik SBC - Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik
Predsednik SBC - Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik in predsednik Komisije dr. Robert Šumi
Predsednik SBC - Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik in predsednik Komisije dr. Robert Šumi

Zaveza je nastala na podlagi zaprosila SBC na Komisijo za pomoč pri tem, kako lahko v SBC prispevajo h krepitvi integritete. »SBC s tem Komisijo prepoznava kot avtoriteto pri postavljanju standardov za krepitev integritete v družbi. V sklopu svoje širše strategije povezovanja različnih deležnikov smo jim tako predlagali takšno zavezo, ki prihaja ob pravem času. Kot smo opozorili že v času nabav zaščitne opreme med epidemijo Covid-19, gospodarstvo v takih razmerah ne sme iskati bližnjic in se mora zavedati pomena odgovornega in transparentnega poslovanja,« je ob tem izpostavil predsednik Komisije dr. Robert Šumi.

Integriteta kot predpogoj članstva v SBC

Kot navajajo v SBC, ta povezuje več kot 400 lastnikov slovenskih podjetij, ki poslujejo nadpovprečno (po podatkih analitične hiše Dun & Bradstreet konec leta 2022 so imeli člani povprečno dodano vrednost na zaposlenega za 20 % nad povprečjem slovenskega gospodarstva). Prvo od šestih zlatih vodil SBC predstavljata poleg nadpovprečnosti še odgovornost in poštenost, iz česar izhaja integriteta kot eden od vstopnih kriterijev za člane kluba od ustanovitve naprej. Lani ustanovljeni senat SBC skrbi za skladnost delovanja kluba in članov z osnovnimi načeli kluba ter v primeru kršitev osnovnih načel predlaga upravnemu odboru zamrznitev članstva ali tudi izključitev člana, s čimer integriteta določa restriktivnejšo politiko članstva.

SBC poudarja, da ima od ustanovitve naprej ničelno toleranco do korupcije, saj ta ni samo neetično dejanje, ampak predstavlja tudi oviro ekonomske rasti in trajnostnega razvoja. SBC želi zato z javno zavezo o ničelni toleranci do korupcije svojim članom omogočiti, da bodo v poslovnem svetu še dvignili ugled ter bili prepoznani kot zaupanja vreden partner. Le odgovorno in pošteno delovanje lahko pelje družbo naprej, so prepričani v SBC.

Zaveza je pomembna, še bolj pa dejanja

Današnja izjava je del lani začetega širšega sodelovanja med Komisijo in SBC. Od takrat je Komisija za člane SBC izvedla usposabljanje glede novosprejetega Zakona o zaščiti prijaviteljev, nudila pomoč pri razvijanju definicije integritete za zasebni sektor (ki bo vključena v kodeks o integriteti) ter svetovala pri priporočilih za pristopno izjavo pogodbenih sodelavcev in dobaviteljev članov SBC glede spoštovanja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. »Komisiji in njenemu predsedniku dr. Robertu Šumiju se zahvaljujem za podporo in pomoč pri izboljšanju naših standardov in podjetniškega okolja,« je ob skupni izjavi dejal Joc Pečečnik. »Le z medsebojnim sodelovanjem bomo lahko učinkoviti, saj lahko h krepitvi integritete prispeva vsak in tudi zasebni sektor tu ni izjema. Vsekakor pa se na Komisiji zavedamo, da so še bolj kot besede pomembna dejanja, zato pričakujemo, da se bo današnja javna zaveza odražala tudi v praksi,« je zaključil dr. Robert Šumi.

Komisija in SBC skupaj za poslovanje z državo brez podkupovanja, zlasti v luči aktualnih razmer
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar