Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaključila postopek v zvezi z nakazilom Svetlani Makarovič

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila zadevo glede suma korupcije in suma kršitve integritete uradne osebe pri izvedbi letošnjega nakazila denarne nagrade za Prešernovo nagrado za leto 2000. V predhodnem preizkusu je ugotovila, da zadevo že obravnava Urad za nadzor proračuna (ki je primarno pristojen inšpekcijski organ za nadzor zakonitosti izplačil iz proračuna), zato ločenega postopka ni uvedla, hkrati pa navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz lastnih pristojnosti. Ker pa je ugotovila, da iz zadeve izhajajo tudi razlogi za sum storitve kaznivega dejanja (sum izplačila brez pravne podlage in s tem oškodovanje proračuna Ministrstva za kulturo), za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, je primer v preučitev oziroma nadaljnjo obravnavo odstopila policiji.

Komisija zaključila postopek v zvezi z nakazilom Svetlani Makarovič
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar