Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 26. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 26. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 20. 7. 2023, z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
2. Predlog Ugotovitev
3. Predlog Dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
4. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Gradivo iz “Zaupne zbirke” bo članom senata posredovano v ločenem elektronskem sporočilu. Člani senata lahko najkasneje do 21. 7. 2023 do 11.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov katja.belec@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 20. 7. 2023 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
David Lapornik, namestnik predsednika

Sklic 26. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar