Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek v zvezi s sumom nepravilnosti pri nakupu poslovnih prostorov pravosodnih organov v Celju

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede domnevnih nepravilnosti pri nakupu poslovnih prostorov Ministrstva za pravosodje (MP) v Celju. Na podlagi predhodnega preizkusa prijave je odločila, da zadevo odstopi policiji, postopek pa ustavi.

Komisija je postopek uvedla na podlagi oktobra 2022 prejete prijave, iz katere izhaja, da je MP v mandatu tedanjega ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča z družbo Ansitra, d. o. o., začel postopek nakupa poslovnih prostorov. Z nastopom nove vlade junija 2022 so takrat postopek začasno ustavili z namenom izvedbe izredne notranje revizije, ki je v zaključnem poročilu 30. 9. 2022 ugotovila določene neustreznosti, nepravilnosti in/ali pomanjkljivosti oziroma tveganja, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost izvajanja postopkov pri pridobivanju nepremičnega premoženja. Hkrati iz prijave izhaja tudi medijsko poročanje, da je Marjan Dikaučič po prenehanju mandata 3. 10. 2022 prevzel funkcijo direktorja, s pooblastilom za zastopanje, v podjetju VOC Celje, d. o. o., ki je povezano s podjetjem Ansitra, d. o. o.

V okviru predhodnega preizkusa je Komisija z namenom razjasnitve dejanskega stanja preučila vse relevantne informacije in pojasnila. Ugotovila je, da je že notranja revizija zaznala določene nepravilnosti in pomanjkljivosti ter z namenom izboljšanja sistema notranjih kontrol na MP in v revidiranem procesu oziroma postopkih podala priporočila. Komisija povezave oziroma kakršnih koli osebnih, poslovnih ali političnih stikov, ki bi lahko nakazovali na uresničevanje ali zasledovanje zasebnega interesa uradne osebe oziroma na konkretne okoliščine nasprotja interesov med zaposlitvijo in razpisom za nakup poslovnih prostorov, v konkretnem primeru ni potrdila. Z namenom proučitve primera z vidika pristojnosti drugega organa je Komisija zadevo odstopila policiji, postopek pa ustavila.

Zaključen postopek v zvezi s sumom nepravilnosti pri nakupu poslovnih prostorov pravosodnih organov v Celju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar