Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 24. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 24. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 23. 6. 2023, z naslednjim dnevnim redom:

1. Seznanitev senata o izločitvi župana in pooblastilu podžupana
2. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
3. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do 14.00 ure, dne 23. 6. 2023, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si, posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 23. 6. 2022 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 24. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar