Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija obravnavo prijave zoper UKC Ljubljana odstopila policiji

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v postopku obravnave prijave zoper Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC Ljubljana) v zvezi z domnevno prirejeno razpisno dokumentacijo javnega naročila za nakup in vzdrževanje rentgenskih in CT naprav, ki naj bi favorizirala zgolj enega ponudnika, ugotovila, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, zato je zadevo odstopila v pristojno reševanje policiji, postopek pa posledično ustavila.

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave junija letos. Iz nje so izhajali očitki, da je bila razpisna dokumentacija prirejena na način, da je neposredno ali posredno favorizirala zgolj enega ponudnika, podjetje SIEMENS Healthcare, d. o. o.* Komisija je v okviru predhodnega preizkusa z vpogledom na Portal javnih naročil ugotovila, da je bila na zadevno javno naročilo vložena zahteva za revizijo in da je v teku predrevizijski postopek. Komisija je sicer ugotovila, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v povezavi z izvajanjem določb Zakona o javnem naročanju, zato je zadevo odstopila v pristojno reševanje policiji, postopek pa posledično ustavila.

*Iz prijave izhajajo očitki glede podjetja SIEMENS Healthcare, d. o. o., in ne podjetja SIEMENS, d. o. o., kot je bilo možno razbrati iz prvotno objavljenega zapisa. Družba SIEMENS, d. o. o., ni udeleženka v omenjenih postopkih.

Komisija obravnavo prijave zoper UKC Ljubljana odstopila policiji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar