Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odprte prijave na razpis Integriteta v vrtcih – pripomoček za vzgojno-izobraževalno delo

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je objavila javni razpis Integriteta v vrtcih – pripomoček za vzgojno-izobraževalno delo, ki je namenjen neprofitnim organizacijam zasebnega sektorja. Letošnji razpis je tretji tovrstni razpis Komisije in sledi predlanskemu Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah in lanskemu Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev.

Predmet javnega razpisa je priprava vzgojno-izobraževalnega pripomočka za spodbujanje integritete otrok, ki bo strokovnim delavcem v vrtcih v podporo pri delu z otroki drugega starostnega obdobja (4-6 let). Gre za pripomoček, s katerim se otroke v vrtcu seznanja z integriteto in integritetnim ravnanjem, z zavedanjem o konceptih »prav« in »narobe«, kakovostnim sodelovanjem v skupnosti, krepitvijo dobrih medosebnih odnosov in oblikovanjem pozitivne samopodobe. Pripomoček bo služil tudi izčrpnemu informiranju o integriteti in integritetnem ravnanju za strokovne delavce v vrtcih, ki ga bodo uporabljali, ter ponudil jasna navodila o načinu njegove uporabe. Razpis ne predvideva lastne finančne udeležbe prijavitelja, saj bo projekt v celoti financiran iz razpisa.

Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je do vključno 29. junija 2023. Več o razpisu je na voljo na tej spletni povezavi.

Odprte prijave na razpis Integriteta v vrtcih – pripomoček za vzgojno-izobraževalno delo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar