Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija usposabljala nove diplomate

Svetnica za preventivo na Komisiji za preprečevanje korupcije Barbara Fürst je danes o lobiranju, nedovoljenih vplivih in darilih usposabljala kandidate za vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini.

Barbara Fürst je kandidate za vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini, ki delo nastopijo letos, usposabljala preko spletne platforme Zoom. Podrobno jim je predstavila institut lobiranja in jim pojasnila, zakaj je njegova regulacija tako pomembna. Med glavnimi razlogi za slednje je naštela izboljšanje transparentnosti vplivov na formalne centre odločanja v javnem sektorju na državni in lokalni ravni ter Banki Slovenije, krepitev strokovnosti in argumentov javnega interesa ter zagotovitev enakopravnega dostopa posameznikov in interesnih skupin do formalnih centrov odločanja o zadevah javnega pomena. Pojasnila je zakonske obveznosti lobistov in lobirancev ter začrtala ločnico med lobiranjem in stiki, ki ne štejejo v to kategorijo, ter lobiranjem in nedovoljenim vplivanjem. V nadaljevanju je podrobno pojasnila še institut daril in zakonske določbe, ki po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije veljajo v zvezi z njim. Vse predstavljene institute je za lažje razumevanje orisala s številnimi primeri iz prakse.

Komisija usposabljala nove diplomate
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar