Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaključila postopek v zvezi s sumom prejemanja nedovoljenih daril nekdanjega kmetijskega ministra

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede domnevnih nepravilnosti pri sprejemanju daril v povezavi s podjetjem KŽK Kmetijstvo, nekdanjim ministrom za kmetijstvo Jožetom Podgorškom in Skladom kmetijskih zemljišč Slovenije. Komisija je ugotovila, da iz zadeve izhajajo sumi storitve kaznivega dejanja, zato je primer julija 2022 predala tožilstvu, prijave pa sama ni sprejela v nadaljnjo obravnavo. Objava novice je v skladu z odgovorom tožilstva, da ne ogroža (pred)kazenskega postopka.

Komisija je postopek uvedla na podlagi prijave iz aprila 2022. V okviru predhodnega preizkusa je preučila relevantne medijske objave ter pridobila podatke, dokumentacijo in pojasnila Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Hotela Bohinj in gospodarske družbe KŽK, kmetijstvo, d. o. o. Ugotovila je, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, zato prijave v delu, ki se nanaša na sprejemanje daril, ni sprejela v nadaljnjo obravnavo, pač pa jo je odstopila v pristojno reševanje tožilstvu.

Komisija je v okviru predhodnega preizkusa glede okoliščin nastanitve sicer zaznala določena razhajanja v prejetih pojasnilih. Ker se je glede problematike podajanja neresničnih informacij in dejstev javnosti, medijem in pristojnim organom opredelila že v načelnem mnenju, izdanem leta 2020, se zaradi ekonomičnosti postopka in preprečitve morebitnega poseganja v (pred)kazenski postopek ni odločila za nadaljnje preverjanje resničnosti navedb, ki jih je medijem in javnosti o okoliščinah nočitev v predmetni zadevi podal nekdanji minister.

Komisija zaključila postopek v zvezi s sumom prejemanja nedovoljenih daril nekdanjega kmetijskega ministra
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar