Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija ta teden usposabljala kar trikrat

Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so ta teden izvedli dve usposabljanji o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter eno o obveznostih po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri).

Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik je v torek o postopkih Komisije in institutih ZIntPK usposabljala študente prvega letnika dodiplomskega programa Fakultete za družbene vede – Politologija – Javne politike in uprava. Po osnovni predstavitvi Komisije, njenih institutov in postopkov je študentom podrobneje predstavila postopek v primeru suma kršitve integritete. Spregovorila je o aktivnostih Komisije od prejema prijave oziroma odprtja postopka na lastno pobudo preko predhodnega preizkusa prijave in do preiskave, ki jo Komisija uvede, če ugotovi utemeljen sum kršitev ZIntPK. Na koncu so se študentje seznanili še s posledicami kršitev integritete, ki jih ureja novela Zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki trenutno edina vsebuje določbe v povezavi s sankcijami glede pravnomočno ugotovljenih kršitev integritete.

Katja Mihelič Sušnik med usposabljanjem na Fakulteti za družbene vede. Foto: FDV
Katja Mihelič Sušnik med usposabljanjem na Fakulteti za družbene vede. Foto: FDV

Prav tako v torek je vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec sodeloval na spletnem seminarju, namenjenem prihodnjim zaupnikom, ki bodo v skladu z novim ZZPri obravnavali notranje prijave. Na seminarju, ki ga v sodelovanju s Komisijo pripravilo Ministrstvo za pravosodje, so se prisotni seznanili z nalogami zaupnika, obravnavo notranje prijave in zaščito prijaviteljev. Pirjevec je udeležencem predstavil postopek vzpostavitve prijavne poti za prijavo kršitev v delovnem okolju ter druge naloge in obveznosti, kot izhajajo iz ZZPri. Dogodek je bil še eden v nizu usposabljanj o novostih, ki jih prinaša slednji in s katerimi želi Komisija zavezancem v javnem in zasebnem sektorju olajšati implementacijo novosti, ki jih uvaja.

mag. Vita Habjan Barborič med usposabljanjem na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Foto: MKRR

Danes pa je vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič izvedla usposabljanje za vodje notranjeorganizacijskih enot Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj o njihovih obveznostih po ZIntPK. Zavezancem ministrstva je podrobno predstavila institute omejitev pri sprejemanju daril, lobiranja, nezdružljivosti funkcij, omejitev poslovanja, nadzora nad premoženjskim stanjem in integritete ter obveznosti, ki jih imajo v povezavi s temi instituti. Poseben poudarek je namenila institutu lobiranja.

Komisija ta teden usposabljala kar trikrat
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar