Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 17. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 17. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 12. 5. 2023, ob 11.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 15. seje senata Komisije
2. Potrditev Zapisnika 16. seje (dopisne) senata Komisije
3. Seznanitev Senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Poročilo z ugotovitvami iz nadzorov načrtov integritete zavezancev v obdobju od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022
5. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
David Lapornik, namestnik predsednika

Sklic 17. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar