Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 16. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri)) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 16. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 4. 5. 2022, z naslednjim dnevnim redom:

1. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in Ocena stanja Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022
2. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo k točki dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do dne, 5. 5. 2023 do 17.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si, posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje, z dne 4. 5. 2023, ter svoje stališče, mnenje ali glas k predlagani točki dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 16. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar