Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Nov protikorupcijski paket Evropske komisije

Evropska komisija (EK) je 3. 5. 2023 predstavila vrsto predlogov za nove in okrepljene protikorupcijske ukrepe, ki predstavljajo tako mejnik v boju proti korupciji na nacionalni ravni in na ravni EU, kot tudi zavezo EK, da čimprej nadgradi obstoječe ukrepe, okrepi prizadevanja za vključitev preprečevanja korupcije v zasnovo politik in programov EU ter dejavno podpre delo držav članic pri uvedbi protikorupcijskih politik in zakonodaje. Na Komisiji za preprečevanje korupcije predlagane ukrepe pozdravljamo, saj – tako kot naše delo – naslavlja tako boj proti korupciji kot preventivne mehanizme njenega preprečevanja.

V skupnem sporočilu EK in Visokega predstavnika Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o boju proti korupciji instituciji pozivata k oblikovanju protikorupcijske strategije EU in napovedujeta vzpostavitev nove EU mreže za boj proti korupciji, ki bo združevala organe kazenskega pregona in preprečevanja korupcije, strokovnjake, civilno družbo ter druge deležnike. Nova mreža bo delovala kot katalizator prizadevanj za preprečevanje korupcije po vsej EU, njena naloga pa bo oblikovanje najboljših praks in praktičnih smernic za učinkovitejši boj proti korupciji. Mreža bo pomagala EK pri določitvi skupnih področij, kjer je tveganje za korupcijo največje po vsej EU. Prvo srečanje nove EU mreže je napovedano za september 2023.

V skupnem sporočilu EK tudi izpostavlja, da bo pripravila predlog vzpostavitve posebnega organa, pristojnega za usklajevanje etičnih načel in standardov med skupno devetimi institucijami EU. Predlog naj bi bil pripravljen konec maja 2023.

EK je objavila tudi predlog nove direktive za boj proti korupciji, s katero bi v EU poenotili pravila na področju boja proti korupciji. V predlogu direktive, ki obsega korupcijo v javnem in zasebnem sektorju, EK predlaga poenotenje definicij kaznivih dejanj, ki se jih preganja kot korupcijo, tako bi v vsej EU – poleg podkupovanja – kazensko preganjali tudi zatajitev, trgovanje z vplivom, zlorabo položaja, oviranje pravosodnih organov in nezakonito pridobitev premoženja. EK poleg poenotenj definicij predlaga tudi zvišanje kazni za tovrstna kazniva dejanja.

EK posebno mesto namenja okrepitvi preprečevanja korupcije (3. člen predloga direktive) in gradnji kulture integritete, med drugim z jasnimi pravili na področju dostopa do informacij v javnem interesu.

Velik del predlaganih ukrepov je namenjen preiskovanju in pregonu korupcije. Iz predloga izhaja, da bi morale članice organom pregona zagotoviti vsa ustrezna orodja za preiskovanje korupcije. Obenem bi morale vzpostaviti učinkovit in pregleden postopek za odvzem imunitete v času preiskave korupcije. V skladu z direktivo bi uvedli še minimalna pravila glede zastaralnih rokov, ki bi omogočili dovolj časa za pregon korupcije.

Zadnji izmed treh glavnih elementov novega protikorupcijskega paketa pa je predlog za vzpostavitev posebnega režima sankcij skupne zunanje in varnostne politike za ukrepanje EU proti hudim korupcijskim dejanjem po vsem svetu.

Nov protikorupcijski paket Evropske komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar