Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zavrnila obravnavo prijave zoper Smiljana Mekicarja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zavrnila nadaljnjo obravnavo prijave zoper uslužbenca Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ) in vodjo projekta za nabavo naprav za magnetno resonančno slikanje za več javnih zdravstvenih zavodov Smiljana Mekicarja, ki naj bi prirejal razpisno dokumentacijo. Za zavrnitev se je odločila iz dveh razlogov. Prvič, zadeva se nanaša na dogodek ali ravnanje, ki je v postopku pred drugim, primarno pristojnim državnim organom. In drugič, zoper Smiljana Mekicarja je zaradi ugotovljenih sumov nepravilnosti že ukrepal njegov delodajalec z odpovedjo delovnega razmerja, domnevno sporno javno naročilo pa je bilo ustavljeno in objavljeno novo. Bo pa Komisija korupcijska tveganja pri izvajanju javnih naročil ponovno naslovila v Analizi delovanja javnega sektorja na področju zdravstva.

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave marca letos. Iz nje so izhajali očitki, da je Smiljan Mekicar razpisno dokumentacijo javnega razpisa priredil na način, da je ustrezala zgolj enemu ponudniku, podjetju SIEMENS Healthcare, d. o. o.* Komisija je proučila relevantno dokumentacijo, na podlagi katere je ugotovila, da sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v povezavi z izvajanjem določb Zakona o javnem naročanju že obravnava policija. Hkrati je Komisija ugotovila, da je Ministrstvo za zdravje zaradi domnevnega favoriziranja enega od dobaviteljev medicinske opreme konec marca letos ustavilo javno naročilo za nakup naprav za magnetno resonanco in objavilo novo javno naročilo, Smiljan Mekicar pa je prejel odpoved delovnega razmerja. Zaradi dejstva, da so primarno pristojni organi uvedli postopke v konkretni zadevi, Komisija prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo in je postopek ustavila.

Tveganja v postopkih javnega naročanja

Komisija je tveganja v postopkih javnega naročanja v preteklosti (leta 2020) že naslovila v okviru Analize korupcijskih tveganj v postopkih javnega naročanja. V njej je izpostavila, da je eno od korupcijskih ravnanj na področju javnega naročanja blaga, storitev in gradenj med drugimi prilagojeno naročilo, do katerega najpogosteje prihaja v predrazpisni stopnji, kjer uslužbenec, zadolžen za pripravo razpisne dokumentacije, pogosto ob dogovarjanju s potencialnim ponudnikom pripravi takšne specifikacije naročila, ki dajejo nepošteno prednost določenemu ponudniku. Ministrstvu za javno upravo je zato v tej analizi predlagala, naj razmisli o uvedbi inšpekcijsko nadzorstvenega sistema na področju javnega naročanja, naročnikom pa je dala več priporočil na področju dokumentiranja aktivnosti, pripravljanja dokumentacije, transparentnosti ipd.

Korupcijska tveganja na področju izvajanja javnih in evidenčnih naročil na področju zdravstva bo Komisija naslovila tudi v Analizi delovanja javnega sektorja na področju zdravstva, ki je v pripravi.

*Iz prijave izhajajo očitki glede podjetja SIEMENS Healthcare, d. o. o., in ne podjetja SIEMENS, d. o. o., kot je bilo možno razbrati iz prvotno objavljenega zapisa. Družba SIEMENS, d. o. o., ni udeleženka v omenjenih postopkih.

Komisija zavrnila obravnavo prijave zoper Smiljana Mekicarja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar