Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obvestila Komisiji po noveli ZJN-3D

Državni zbor je 21. februarja 2023 sprejel novelo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 28/23, ZJN-3D), ki je začela veljati 2. 4. 2023. Zaradi krepitve transparentnosti postopkov javnega naročanja morajo naročniki po novem skladno s šestim odstavkom 46. člena ZJN-3, v primeru izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave, zagovornikom javnega interesa posredovati namero o izvedbi in obrazložitev pred začetkom postopka. Izjema od tega pravila velja le v primeru, če naročnik nabavlja blago na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3.

Naročniki obvestilo Komisiji posredujejo po navadni pošti ali na elektronski naslov anti.korupcija@kpk-rs.si.

Obvestila Komisiji po noveli ZJN-3D
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar