Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Integriteta kot osrednja tema znanstvene konference – plod sodelovanja med Komisijo in ZRSŠ

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes v Portorožu nastopil na prvem dnevu dvodnevnega jubilejnega X. znanstvenega posveta Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2023, prvem znanstvenem posvetu na temo integritete. Tema posveta – krepitev pojma integriteta v vzgojno-izobraževalnih zavodih – je nadaljevanje sodelovanja med Komisijo in Zavodom za šolstvom RS, ki sta ga instituciji začeli leta 2020 s skupnim projektom Integriteta: skupni cilj generacij. 

Predstavitev dr. Roberta Šumija na posvetu.
Predstavitev dr. Roberta Šumija na posvetu.
Predstavitev dr. Roberta Šumija na posvetu.
Predstavitev dr. Roberta Šumija na posvetu.

Znanstveni posvet z naslovom Integriteta v vzgoji in izobraževanju – izhodišče za pravičnost in vključenost, na katerem predstavljajo tudi 31 znanstvenih prispevkov, je usmerjen v raziskovanje, proučevanje in udejanjanje različnih vidikov koncepta integritete in z njo povezanimi koncepti v vzgoji in izobraževanju. Gre za prvi znanstveni posvet, ki se neposredno osredotoča na integriteto znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Dr. Robert Šumi je udeležence – teh v obeh dneh posveta pričakujejo več kot sto, večinoma ravnateljev – nagovoril na temo integritete ravnatelja. Predstavil je pomen etičnega vodenja in integritete kot celovitosti, pravičnosti, poštenosti, odgovornosti, profesionalnosti, vključenosti, vključujočnosti, skladnosti misli, besed in delovanja v okviru veljavnih norm in veljavnega prava; kot skupek vrlin (pravičnost, poštenost, zmernost, transparentnost ipd.), ki uravnava skladnost med besedami in dejanji. Izpostavil je pomen vzgoje in izobraževanja o družbenih normah, vrednotah in etiki, vlogi pravnomočnih kršitev integritete ter ključnem pomenu vzgojno-izobraževalnih ustanov v procesu krepitve integritete v družbi kot celoti in s tem v procesu krepitve pravne države. Po predstavitvi je sledila razprava, dr. Šumi je odgovarjal tudi na vprašanja, povezana s tematiko posveta in delom Komisije na splošno.

Uslužbenci Komisije dejavni tudi druge dni v tem tednu

Zastopanost sodelavcev Komisije na posvetu Vodenje v vzgoji in izobraževanju bo jutri nadaljevala nadzornica svetnica mag. Andreja Kokalj, ki bo skupaj z dr. Simonom Slokanom iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport udeležencem posveta na delavnici z naslovom Zavedanje pomena nasprotja interesov v šolskem prostoru prikazala pomen in dejanski vpliv nezavedanja in neizvajanja ukrepov v okviru morebitnih nasprotij interesov v šolskem prostoru. Osredotočila se bo na posledice, ki jih zaznavata tako Komisija, kot tudi Inšpektorat RS za šolstvo in šport, predvsem pri postopkih imenovanja ravnateljev oziroma direktorjev vzgojno-izobraževalnih zavodov. Predavanje bosta podkrepila z ugotovitvami raziskave, ki temeljijo na perspektivi in izkušnjah avtorjev, ki se z omenjenim področjem ukvarjajo vsakodnevno, ugotovitvami iz neposrednega dela ter analizo nadzorov postopkov imenovanja ravnateljev/direktorjev vzgojno-izobraževalnih zavodov in z ukrepi v konkretnih primerih. V nadaljevanju bo predstavila posledice nespoštovanja določb, ki urejajo nasprotje interesov, oziroma kršitev, kot so neobjektivnost in pristranskost v postopku, nezakonitost postopka, prekrškovna odgovornost posameznika, neenakopravnost obravnave vseh kandidatov, dolžnost ponovnega odločanja, nezakoniti drugi ukrepi in podobno. Poudarila bo, da omenjena ravnanja ustvarjajo nezaupanje do okolja, ki izvaja takšne aktivnosti.

V tem tednu pa se v Parizu odvija tudi zasedanje Delovne skupine Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) zoper podkupovanje tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (delovna skupina), ki se ga kot vodja slovenske delegacije udeležuje Gregor Pirjevec. Na zasedanju prisotni obravnavajo odzivno poročilo Republike Slovenije o napredku pri izpolnjevanju priporočil, ki je za vse države članice predvideno dve leti po zaključku 4. faze ocenjevanja implementacije Konvencije OECD proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju. Naslednje takšno srečanje bo med 13. in 16. junijem letos.

Integriteta kot osrednja tema znanstvene konference – plod sodelovanja med Komisijo in ZRSŠ
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar