Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaključila z obravnavo prijave v povezavi z nekdanjo ministrico za izobraževanje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede očitkov o nepravilnostih pri razdeljevanju denarnih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost na Ministrstvu za znanost in šport (MIZŠ) ter zaposlitvi nekdanje ministrice dr. Simone Kustec na Univerzi na Primorskem (UP). Kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni potrdila, zato je postopek v zadevi ustavila.

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave junija 2022. Ta je vsebovala očitke o domnevnih nepravilnostih pri dodeljevanju sredstev univerzam in sumu pristranskosti tedanje ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec in nekdanjega državnega sekretarja dr. Mitje Slavinca ter očitke, da naj bi bila zaposlitev nekdanje ministrice na UP poplačilo za pretekle usluge. MIZŠ naj bi pripravil predlog sklepa o razdelitvi javnih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki favorizira UP in Univerzo v Mariboru (UM). Razpis za delovno mesto, na katerega se je zaposlila nekdanja ministrica, je UP objavil le na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) z rokom prijave tri dni.

V okviru predhodnega preizkusa prijave je Komisija pridobila pojasnila in dokumentacijo MIZŠ in UP ter pregledala očitke prijave. Ugotovila je, da osebe, na katere se nanašajo očitki o nepravilnostih pri razdeljevanju denarnih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost, pri postopku podeljevanja sredstev uradno niso sodelovale. Sklep o dodelitvi sredstev je izdal trenutni minister. Ugotovila je tudi, da je zaposlitveni postopek nekdanje ministrice na UP potekal skladno z zakonodajo. Glede na navedeno je Komisija odločila, da prijave ne sprejme v nadaljnjo obravnavo, saj v konkretnem primeru ni zaznala utemeljenega suma kršitve iz njene pristojnosti.

Javni sektor naj bo zgled pri vodenju postopkov zaposlovanja

Komisija ob tem ponovno poudarja pomen transparentnosti, objektivnosti in nepristranskosti vodenja postopkov zaposlovanja v javnem sektorju, zlasti pri prezaposlovanju istih oseb znotraj javnega sektorja, na kar je opozorila že v oktobra 2022 izdani Analizi zaposlovanj v času menjav vlad. V okviru analize je Vladi RS tudi poslala priporočila o upravljanju tveganj nastanka okoliščin nasprotja interesov pri prehajanju med zaposlitvami, ki je sicer pod terminom »obdobje ohlajanja« (t. i. cooling-off period) uveljavljeno pri prehajanju iz javnega sektorja v zasebnega.

Komisija zaključila z obravnavo prijave v povezavi z nekdanjo ministrico za izobraževanje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar