Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje za zaposlene DSU o institutih ZIntPK

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje za zaposlene Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU). Predstavila je vsebine s področja integritete in preprečevanja korupcije, kot jih ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Katja Mihelič Sušnik med usposabljanjem

Katja Mihelič Sušnik je 25 zaposlenim v poslovodstvu, pravni in finančni službi, vodjem služb, zaposlenim, ki se ukvarjajo z upravljanjem nepremičnin, z gradbenimi investicijami, z iskanjem in prodajo nepremičnin ter podjetij, podrobno predstavila tri institute ZIntPK. Najprej je spregovorila o integriteti in njenih kršitvah ter se osredotočila na orodja za obvladovanje slednjih in za obvladovanje korupcijskih tveganj. V nadaljevanju je prisotne seznanila z zakonskimi določbami glede nasprotja interesov, pojasnila je bistvene elemente, ki ta institut opredeljujejo, in presojo obstoja okoliščin nasprotja interesov ter ustrezno ravnanje v primeru njihove zaznave. Kot tretji institut je predstavila nezdružljivost funkcij, obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih določb, ki institut urejajo, in ukrepe za preprečitev situacij, v katerih bi lahko prišlo do nezdružljivosti funkcij.

Usposabljanje za zaposlene DSU o institutih ZIntPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar