Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 10. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 10. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 27. 2. 2023, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 8. seje senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev s Priporočili
3. Seznanitev Senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Predlog Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
5. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
6. Predlog Sprememb kadrovskega načrta KPK za leti 2023 in 2024
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 10. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar