Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija je zaključila postopek v povezavi z NIJZ in družbo NSM, d.o.o.

Komisija je junija 2022 na podlagi prijave uvedla postopek predhodnega preizkusa v povezavi z očitki o domnevnih nepravilnostih pri pravnem poslu med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in družbo NSM, d.o.o., oziroma natančneje z očitki o sumu nasprotja interesov med Milanom Krekom, direktorjem NIJZ, in Dejanom Steinbuchom, družbenikom družbe NSM, d.o.o. V določenem delu prijave je zaznala znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov (iz prijave so izhajali očitki o sumu kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, za katere je primarno pristojna Policija), zato je zadevo odstopila v pristojno reševanje Policiji. V okviru svojih pristojnosti pa je preverila tako očitke, vezane na kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije o nasprotju interesov, kot tudi glede kršitev integritete. Po pregledu razpoložljive dokumentacije in preverjanju vseh okoliščin je ugotovila, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitev iz njenih pristojnosti, zato je postopek ustavila.

Komisija je zaključila postopek v povezavi z NIJZ in družbo NSM, d.o.o.
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar