Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 26. 01. 2023

Nudimo študentsko delo na področju sistemske administracije

O Komisiji za preprečevanje korupcije Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je samostojen in neodvisen državni organ (podobno kot Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec ali Računsko sodišče), ki bdi nad izvajanjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ima določena izvršilna, nadzorstvena in preiskovalna pooblastila, je prekrškovni organ, pristojen je za zaščito prijaviteljev, izvajanje nadzora nad[…]

Ad hoc poročilo o Sloveniji: GRECO je zaključil postopek v zvezi s parlamentarno preiskavo državnega zbora RS v zadevi Kangler

Na skupščinskem zasedanju Skupine držav proti korupciji (GRECO) v Svetu Evrope decembra 2021 je GRECO sprejel Nadaljevanje k Ad hoc poročilu o Sloveniji, s katerim se je Vlada RS seznanila na svoji 27. redni seji 8. 12. 2022, ko je tudi dovolila njegovo objavo v slovenskem jeziku. Naj spomnimo: GRECO je ad hoc postopek po[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar