Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 4. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 4. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 26. 1. 2023, ob 11.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 3. seje senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev in Pobuda
3. Predlog Odločbe o vpisu v register lobistov
4. Predlog Odločbe (15. člen ZIntPK)
5. Predlog Sistemskega pojasnila o nezdružljivosti funkcij
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednika

Sklic 4. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar