Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv na dvom o profesionalnosti delovanja Komisije

Na Komisiji za preprečevanje korupcije zaradi v medijih podanih različnih, tudi netočnih ocen našega dela kot neodvisne državne institucije, zavezane profesionalnosti in zakonitosti, dodatno pojasnjujemo naše pristojnosti.

Zaposleni na Komisiji izvajamo Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), za katerega smo edino pristojni. V okviru tega delujemo zakonito (legalno): izvajamo določbe ZIntPK, ki so ga z novelo leta 2020 z veliko večino podprli tako koalicijski kot opozicijski poslanci. Z vsemi svojimi aktivnostmi, kot so tudi zaznave kršitev in nenehno opozarjanje na korupcijska tveganja, skrbimo za krepitev pravne države, integritete, etičnosti in transparentnosti poslovanja.

Onkraj ZIntPK pa naše pristojnosti ne sežejo; na Komisiji ne moremo soditi področij, za katera nismo pristojni. Tako ne moremo biti moralni razsodniki in presojati, ali so predpisi, ki urejajo delovna in druga razmerja, ustrezni. Prav tako ne moremo sprejemati vsebinskih odločitev na njihovi podlagi. Opredeljujemo se lahko le do ZIntPK, na katerega smo vezani pri našem delovanju. Prav pri tem zakonu pa smo se že večkrat zavzeli za novelacijo določenih institutov, saj so ti po naši presoji na različnih mestih pravno neustrezni. Za spremembo ZIntPK pa je pristojen Državni zbor, ne Komisija.

Če drugi zakoni dovoljujejo prakse, ki so za določen del družbe nesprejemljive (nelegitimne), kot je »sedenje na dveh stolih« za poslovodne osebe javnih zavodov, je torej treba sprejeti drugačno sistemsko rešitev. In tudi če določbe ZIntPK zbujajo dvom o lastni ustreznosti, bomo na Komisiji naše postopke do drugačne zakonske ureditve še vedno izvajali po veljavni ureditvi, kot to določa ZIntPK. Samo tako smo lahko dosledni pri zasledovanju našega poslanstva.

Odziv na dvom o profesionalnosti delovanja Komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar